Нещодавно в ужгородському "Видавництві Олександри Гаркуші" вийшов друком черговий, шостий за ліком випуск Наукового збірника Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту.

Випуск сформований за результатами пошуково-збиральницької і науково-дослідної роботи наукових співробітників музею. До нього ввійшли матеріали семінару "Проблеми збереження традиційного гончарства", що проводився в музеї восени 2018 року в рамках реалізації грантового проекту "Стежками традицій закарпатської кераміки" від Українського культурного фонду. Матеріали семінару згруповані в окремий розділ, що вмістив 10 наукових статей про розвиток гончарної справи на Закарпатті, Лівобережному Поліссі, Опішні, а також про збереження й експонування кераміки у європейських музеях. 

Окрім того, на сторінках збірника свої наукові розвідки представили співробітники музеїв, науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів Ужгорода, Львова, Чернівців, Києва, Харкова. Всі матеріали згруповані в дев'ять розділів: "Історія створення та перспективи розвитку музеїв", "Фондові колекції та експозиції музеїв", "Проблеми збереження, реставрації та консервації музейних об'єктів", "Традиційне народне житло, одяг та промисли", "Календарна та родинна обрядовість, народні знання та світоглядні уявлення", "Громадський побут", "Усні історичні дослідження", "З рукописних джерел", "Хроніка".

Серед авторів – кандидати і доктори наук, музейні співробітники, краєзнавці, майстри народного мистецтва, художники, педагоги, студенти. До більшості статей подано розлогі додатки у вигляді фотографій, таблиць, схем, рисунків, діаграм. Рецензентом видання виступив Ярослав Джоганик, кандидат мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, доцент, директор Музею української культури у Свиднику (Словаччина).

Збірник розрахований на всіх, хто цікавиться традиційною народною культурою, розвитком музейної справи. Його матеріали покликані допомогти у справі збереження, відродження та подальшого розвитку культурної спадщини українського народу, – повідомили в музеї. 

zbirnyk 1zbirnyk 2zbirnyk 3 

Додаткова інформація