КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»

ЗАКАРПАТСБКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул.  Минайська, 38/80 ,  м. Ужгород, Закарпатська обл.,  88009, тел. (0312) 66-21-80

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Web: https://institute-culture.uz.ua/,  Код ЄДРПОУ02214610

 

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що науково-практична конференція"Синтез мистецької науки, освіти та творчості  в Україні та глобальному культурному просторі"відбудеться 23-24 квітня 2020 року на базі комунального закладувищої освіти«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.Конференція проводиться у новому форматі SMART-ART, де поєднується  традиційні академічні доповіді, презентації та перформанс.

До участі у роботі конференції запрошуються викладачі, студенти, аспіранти й творчі кадри закладів освіти, а також діячі культури і мистецтв, представники різних напрямів музичного, вокального, хореографічного та сценічного мистецтва. В програмі конференції: доповіді, доповіді з презентацією, слайд-шоу, відео кліпи і ролики з коментарями і показами, уроки майстерності за участі викладачів та студентів, індивідуальні і групові виступи викладачів і студентів. Планується проведення майстер-класів та концерту.

 

ФОРМА УЧАСТІ: ЗАОЧНА

Робочі мови конференції: українська, англійська,російська.

Тематичні напрями:

- Творчість як сприйняття світу(музика, спів, танець, фотографія та колажі)

- Музична теорія та методологія

- Театральне мистецтво: теорія, практика, тенденції розвитку

- Інтеграційні процеси в мистецтві (доповідь, виконавські презентації, інсталяції тощо)

- Культура та естетика буття (сценки, ансамблі, пантоміма тощо)

- Інформаційні системи в культурі (доповіді, презентації)

- Інформаційні потреби діячів культури і мистецтв (доповіді, презентації, семінари)

-Проблеми індивідуально-виконавчої діяльності (доповіді, презентації проектів, виконавські номери)

- Соціокультурний менеджмент (проекти, майстер-класи)

- Комунікаційний менеджмент (презентації, ігри, доповіді)

- Аудіовізуальне мистецтво, техно-мистецтво (проекти, презентації)

- Документальна пам’ять 

- Документознавство та інформаційна діяльність: інтеграція в умовах медіа

- Бібліотека і медіа

- Соціокультурне мистецьке підприємництво: теорія, правове забезпечення, організація , практика 

 

Регламент:

Академічні доповіді – до 10 хв.

Доповідь з презентацією - до 20 хв.

Мистецьки номери – до 15 хв.

Хореографічний номер (соло або ансамбль) – 5-7 хв.

Музичний ансамбль – 7-10 хв.

Слайд-щоу –  до 7 хв 

 

Терміни подання документів для участі в конференції:

1.Заявки приймаються до15.04.2020:

  • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Ivanov.doc));

  • електронну версію доповіді (e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Ivanov.doc)):

2.  Тези доповідей – до 15.04. 2020

Структура доповіді має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список використаних джерел. 

Обсяг публікації – 4-6 сторінок формату А4., для студентів2 сторінки.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Нумерація сторінок не ставиться.

 Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). 

Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки.

 Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською, російською та англійською мовами, за якими розміщується текст статті. 

Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, с. 95-96] [див.: 2; 5; 7]. 

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. 

3. Медіа формати (презентація, відеоролик, звукові записи для інсталяцій та акторських виступів тощо) або замовлення на музично-візуальний супровід  номерів подається до 15.04. 2020 .

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Всі матеріали конференцій будуть видані  в електронному форматі. 

 

 

Заявки та матеріали конференції надсилати на е-мейл Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаток 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ПІБ

 

Посада 

 

Назва навчального закладу  або місце роботи

 

Науковий ступінь або звання

 

Назвадоповіді

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

Поштова адреса, номер відділення Нової пошти

 

Форма участі

 

Потреба в офіційному запрошенні*

 

Потреба в технічнихзасобах при виступі

 

(ПІБ особи, на ім’я якої необхідно надіслати офіційного листа)

 

Додаткова інформація